بایگانی دسته بندی ها: 2- دفــتــر غـــم، تــلــفــن قـــم: 38824770-025 و 38818111

مطالبی که مشتمل بر غم و حزن و اندوه باشد، جزء این دفتر نمایش داده می شود و ممکن است که مطالب دیگر هم در آن وجود داشته باشد. راه های تماس با ما http://enna.ir/?page_id=2